Juridische tips meertalige websites en webshops

KDV meets Deloitte

Juridische info inwinnen voor een (meertalige) website of webshop, geen overbodige luxe. Dat weten ze bij Deloitte Fiduciaire beter dan wie ook. Het team van legal consultants adviseert o.a. bedrijven die een website hebben of een webwinkel willen uitbaten, met juridisch advies. En omdat de e-commercesector booming is en ook de wetgeving evolueert en strenger wordt, weet je maar beter aan welke juridische verplichtingen je zeker moet voldoen. Dat wilde KDV – Language & More ook wel eens tot in detail weten. Steeds meer webwinkels kloppen namelijk aan bij het team van taalexperts, met de opdracht tot copywriting en vertaling. Een website of webshop gelokaliseerd in de taal van het doelpubliek, zorgt voor een stevige internationale boost. Maar met de opdracht komt ook vaak de vraag: “Kunnen jullie meertalige algemene voorwaarden leveren? En wat moeten we verder nog voorzien en laten vertalen om online volledig juridisch in orde te zijn?” Het antwoord is 4-ledig…

  1. Op je website of webshop plaats je in de eerste plaats algemene voorwaarden, de spelregels van toepassing op de verkoop van je producten of het aanbod van je diensten. Dat is niet nieuw. Voor meertalige sites geldt geen taalwet. Wel moeten de voorwaarden opgesteld zijn in een taal die de klant begrijpt, enkel dan zijn ze afdwingbaar. En als de klant de algemene voorwaarden ooit onder ogen heeft gekregen welteverstaan. Er moet namelijk altijd sprake zijn van kennisname én aanvaarding. Deloitte Fiduciaire kan voor jou goede algemene voorwaarden opstellen of jouw algemene voorwaarden nakijken. De juridische vertalers van KDV – Language & More vertalen ze vervolgens graag, maar dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele inhoudelijke of juridische fouten in het brondocument.
  2. Vergeten we ook niet de legal disclaimer, de gebruiksvoorwaarden voor je site. Met vermelding van info rond intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheid. Geen wettelijke verplichting, wel verstandig voor elke professionele e-business. Het ontbreken van een dergelijke disclaimer heeft immers als belangrijke implicatie dat je verantwoordelijkheid en dus aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en de inhoud van je website op geen enkele wijze geregeld is. Je kan dus onbeperkt aansprakelijk gesteld worden door elke persoon die schade oploopt of beweert op te lopen door bv. het gebruik van informatie op je website of websites waarnaar je doorverwijst.
  3. Denk verder aan een privacy disclaimer, noodzakelijk van zodra je persoonsgegevens (bv. naam, e-mailadres, bankrekeningnummer, thuisadres etc.) verzamelt via je site. Doe je dit, dan voorzie je best een korte privacy policy, in de verschillende talen van je site. Deze policy informeert je gebruikers over welke persoonsgegevens je verzamelt en op welke wijze, en licht een gebruiker in over zijn rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Vergeet je ook niet aan te melden bij de Privacy Commissie als je persoonsgegevens verzamelt (deze regelt verdwijnt eind juli 2016), alsook steeds toestemming te vragen aan je gebruikers als je hun persoonsgegevens wil gebruiken voor direct marketing doeleinden. Deze regels gelden in de meeste Europese landen. Enkele mogelijke sancties als je niet in orde bent: gebruikers kunnen schadeclaims instellen en belanghebbenden (o.a. FOD Economie) kunnen een stakingsvordering instellen om je website te laten platleggen. Daarnaast staan er boetes op het niet naleven van de bepalingen van de privacywetgeving. Een nieuwe Europese verordening rond privacy werd bovendien op 15 december goedgekeurd. Deze zal o.a. de Belgische Privacy Commissie op termijn meer bevoegdheid geven – bijvoorbeeld om zelf controles door te voeren of boetes op te leggen – en de naleving van de privacyverplichtingen acuter en belangrijker maken. De verordening zal na twee jaar rechtstreekse werking hebben in alle Europese lidstaten.
  4. En wat met de fameuze cookies? Je dient een cookie policy te voorzien als je website cookies gebruikt, die de gebruiker hierover informeert. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op je computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Voorzie een pop-up en laat je bezoeker kiezen of hij of zij hiermee akkoord gaat. Best in de talen van je website of webshop, maar in ieder geval in een taal die de gebruiker begrijpt.

Zorg dat je juridisch ingedekt bent. Zodat je op twee oren kunt slapen. Heb je dit alles nog niet voor je website of webshop? Deloitte Fiduciaire helpt je bij het opstellen van de teksten of het nakijken en corrigeren van bestaande voorwaarden. Een meertalige site of webshop? KDV – Language & More zorgt daarna voor de vertaling van de algemene voorwaarden, policies en disclaimers. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Meer info? www.kdv-language.be en jvermeulen@deloitte.com

Geef een antwoord

Hoe pakt jouw bedrijf vertalingen aan?
Kan het beter en efficiënter?

In dit e-book geven we alle tips hieromtrent.

Download E-book 

css.php