Taaltip: dank u wel of dankuwel?

Vaak lezen we ‘dankuwel’ onderaan een mailtje, maar is die schrijfwijze correct? Wij zoeken het even voor je uit!

Zo zit de vork in de steel: enkel dank u wel, in de betekenis van iemand bedanken, is de correcte schrijfwijze in België. In Nederland zijn beide vormen correct.

België

De losse vorm dank u wel gebruik je wanneer je iemand wil bedanken. Bijvoorbeeld: ‘Dank u wel voor de mooie bos bloemen.’

Als je in België kiest voor dankuwel, let dan op. Die vorm wordt enkel als zelfstandig naamwoord gebruikt. Dan heeft dankuwel dezelfde betekenis als een bedankje. Bijvoorbeeld: ‘Na alles wat Jan voor Sofie had gedaan, kreeg hij niet eens een dankuwel.’

Dezelfde regels gelden voor de vormen dankjewel en dank je wel.

Nederland

Zoals je hierboven kon lezen, zijn beide vormen correct in Nederland.

Als je kiest voor dankuwel, zoals in het voorbeeld hieronder, gebruik je die vorm als tussenwerpsel. Dat betekent dat je de drie afzonderlijke betekenissen van de woorden dank, u en wel als een geheel ziet en dat de betekenis van die woorden eerder decoratief is. Bijvoorbeeld: ‘Dankuwel voor uw geschenk.’

Andere voorbeelden van tussenwerpsels zijn:

  • Alstublieft
  • Weliswaar

Extra tip

Als je kort iemand wil bedanken met de vorm bedankt, let dan op. Bedankt om te + infinitief is niet de correcte schrijfwijze*. De correcte manier om bedankt te gebruiken is in combinatie met het voorzetsel voor:

  • *Bedankt om te komen
  • Bedankt voor het komen

Bedankt kan ook nog gecombineerd worden met een bijzin, die altijd op bedankt volgt. Bijvoorbeeld: ‘Bedankt dat u gekomen bent.’

 

Meer taaltips en nieuwtjes over vertaling & copywriting: www.kdv-language.be/blog

Geef een reactie

Hoe pakt jouw bedrijf vertalingen aan?
Kan het beter en efficiënter?

In dit e-book geven we alle tips hieromtrent.

Download E-book 

css.php