Taaltip: was het nu zoëven, zo-even of zo even?

Zo zit de vork in de steel: in de betekenis van zonet is zo-even de enige juiste schrijfwijze. Zoëven is altijd fout. Zo en even als 2 losse woorden kan wel, in een andere betekenis.

Klinkerbotsing bij samenstellingen: altijd koppelteken

Zo-even is een samenstelling, net zoals zonet, zojuist en zopas. Waarom een samenstelling? Omdat zo en even beide zelfstandige woorden zijn. Maar net als bij het woord na-apen treedt er klinkerbotsing op. De 2 klinkers o en e bij zo-even kunnen dus als 1 klank gelezen worden. Een probleem. Bovendien is in dit geval zoeven al een bestaand (werk)woord. Dus scheiden we beide klinkers met een koppelteken. Dit doen we voor alle samenstellingen:

  • Zo-even
  • Zee-egel
  • Vanille-ijs
  • Auto-ongeluk
  • Na-apen

Klinkerbotsing bij afleidingen en niet-samengestelde woorden: altijd trema

Klinkerbotsing komt ook voor bij woorden met een voor- of achtervoegsel, of een woorddeel dat geen zelfstandig woord is. Kortom: niet-samengestelde woorden en afleidingen. Dit lossen we altijd op met een trema:

  • Poëzie
  • Beëindigen
  • Kanoën

Een simpele regel toch? Waarom blijft het dan zo moeilijk te onthouden? Omdat het tot 1996 ook toegelaten was een trema te gebruiken in samenstellingen. Lekker verwarrend…

En wanneer mag je dan zo even gebruiken?

Zoëven als schrijfwijze is dus foutief. Maar het is wel mogelijk zo en even van elkaar te schrijven als het 2 losse woorden zijn: ik bel je zo even (ik bel je dadelijk even).

 

Meer taalweetjes? Hou dan onze blog in de gaten.

KDV – Language & More: meer dan vertaling & copywriting!

 

Geef een reactie

Hoe pakt jouw bedrijf vertalingen aan?
Kan het beter en efficiënter?

In dit e-book geven we alle tips hieromtrent.

Download E-book 

css.php