Taaltip: nine to five of nine-to-five

KDV - Language & More - nine to five

We schrijven nine to five los van elkaar. In een van onze voorgaande taaltips werd duidelijk dat je samenstellingen van Engelse woorden soms met koppelteken schrijft, soms aaneen. Maar er is nog een derde schrijfwijze: combinaties die als woordgroep bij elkaar horen, schrijven we los.

Deze regel geldt bij vaste verbindingen met een voorzetsel die men ook in het Engels los schrijft:

 • nine to five
 • top of the bill
 • state of the art

Ook bij gelegenheidsontleningen (woordgroepen die uitdrukkelijk worden geciteerd als vreemde taal) en drie- of meerdelige functiebenamingen schrijven we de combinatie los:

 • world wide web
 • five o’clock tea
 • electronic data processing
 • chief scientific officer
 • assistant sales manager

De volgende combinaties met een zelfstandig naamwoord schrijven we eveneens los:

 • met rangtelwoord: first lady
 • met bezitsvorm: collector’s item
 • met meerlettergrepig bijvoeglijk naamwoord: heavy metal

Let op! Als de hoofdklemtoon op een eenlettergrepig bijvoeglijk naamwoord valt, schrijven we de combinatie aaneen (flatscreen), anders niet (big brother).

Pas ook op met werkwoordsvormen op –ing. Als deze werkwoordsvorm de activiteit van het zelfstandig naamwoord uitdrukt, staat de combinatie los van elkaar (leading lady), anders niet (chewinggum).

Meer taaltips en nieuwtjes over vertaling & copywriting: www.kdv-language.be/blog

Geef een reactie

Hoe pakt jouw bedrijf vertalingen aan?
Kan het beter en efficiënter?

In dit e-book geven we alle tips hieromtrent.

Download E-book 

css.php