Ons hart ligt bij de klant. Impact creëren met meertalige communicatie, daar staan wij elke dag graag voor op. Maar wist je dat wij ook achter de schermen mee een frisse wind doen waaien in de taalsector zelf? We ondersteunen de werkgroep Communicatie van het Vlaams Talenplatform en bieden vanuit het werkveld een moderne, commerciële blik op de toekomst van de taalindustrie en het taalonderwijs. En dat is nodig…

  • Het aantal inschrijvingen in talenopleidingen daalt
  • De taalleraar behoort tot de knelpuntberoepen
  • Het niveau van taalvaardigheid daalt op alle onderwijsniveaus
  • Er is minder motivatie bij taalsterke leerlingen om voor een talenopleiding te kiezen: in het secundair onderwijs laten veel jongeren hun talen links liggen, vaak omwille van de status van een talenstudie

Talen sexy maken

Tijd om het tij te keren: talen weer sexy maken. Want wiskunde, exacte wetenschappen én talen kunnen elkaar net versterken en bieden een mooi perspectief.

Exact daarom richtten de Vlaamse universiteiten het Vlaams Talenplatform op. Met ondersteuning van de overheid en een almaar groeiend netwerk geraakt het thema nu hoger op de politieke agenda. Stap 1: middelen krijgen om in de praktijk iets te veranderen aan de kwaliteitsbewaking van het taalonderwijs én de motivatie om talen te studeren.

Maar het mag natuurlijk niet in de onderwijswereld blijven hangen. Het bedrijfsleven heeft ook mensen nodig met een neus voor taal. Of laten we zeggen: taal 2.0. En daar zijn vaak andere skills en een ruimere blik voor nodig. Kwestie van technologieën te omarmen en te focussen op een kruisbestuiving tussen technische profielen, marketeers en taalspecialisten. Als DIGItaalmakers helpen we zo mee het verschil te maken. To be continued…